MEDEUSA BV
 

Met ingang van 1 januari 2009 heeft Medeusa bv al haar activiteiten op het gebied van de verkoop van medische apparatuur gestaakt.

Met betrekking tot de producten van APS verwijzen wij u naar de website van APS-Therapy BV, www.apstherapy.com. Voor vragen over onderhoud en accessoires kunt u ook bellen naar APS, telefoon 026 4790900.

Voor vragen of onderhoud met betrekking tot de ZOLL AED verwijzen wij u naar de website van ZOLL, www.zoll.nl, telefonisch bereikbaar onder nummer 0481 366410.

Onze beslissing is puur uit strategische overwegingen genomen. In het verloop van de tijd hebben de activiteiten van mij zich ontwikkeld richting projectmanagement en consultancy. Als zelfstandig ondernemer hou ik mij nu volledig bezig op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Daarmee kan ik niet meer de beoogde service en aandacht geven aan de verkoop van onze producten. De nieuwe activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe firma, Eusamed bv. Een nieuwe website is daarvoor in ontwikkeling.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u vele jaren in Medeusa heeft gesteld en zijn er van overtuigd dat wij elkaar op termijn zeker weer zullen ontmoeten.

As of January 1st, 2009, Medeusa bv discontinued all its activities in relation to the sales of medical equipment.

For APS products we kindly refer to the website of APS-Therapy BV, www.apstherapy.com. For any questions regarding service or accessories you may contact APS at +31 (0)26 4790900

For ZOLL AED products we advise you to contact ZOLL at www.zoll.nl, phone +31 (0)481 366 410.

Our decision is based on strategic reasons. With time progressing our activities developed in the area of project management and consultancy. As owner of the company I am now fully engaged in the business on the edge of product development and health care. As a consequence I am no longer able to provide the desired service and attention to sales activities. The new activities are part of a new company, Eusamed bv. Soon you will be able to visit the website of this company.

We like to thank you for the trust in Medeusa for the many years in the past, and are convinced that we will meet again in the future.